معرفی حوزه فارغ التحصیلان

صمد حاجی آقاعلیزاده
gra@marandiau.ac.ir
0414226355 داخلی1262
 راهنمای دانشجو
   

اداره امور فارغ التحصیلان

اداره امور فارغ التحصیلان یکی از بخش های معاونت دانشجویی و فرهنگی است که وظیفه آن بررسی پرونده فراغت از تحصیل،صدور مدارک فارغ التحصیلی،تحویل آن به دانش آموخته و پاسخگویی به استعلام مدارک می باشد.

رئیس اداره: آقای صمد حاجی آقاعلیزاده

کارشناسان:داریوش تقی نیا و خانم شمس

پست الکترونیک:gra@marandiau.ac.ir

شماره تماس:داخلی 1262- 42263555 

اهم وظایف حوزه:

1-اخذ و کنترل پرونده های فارغ التحصیلان

2-ثبت اطلاعات دانشجویان در سیستم فارغ التحصیلان و درصورت داشتن مغایرت و نقص ارجاع پرونده به آموزش مربوطه جهت اصلاح و رفع نقص

3-معرفی فارغ التحصیلان ذکور مشمول به امور مشمولین

4-صدور گواهینامه موقت در حداقل زمان ممکن،ثبت آن در سیستم پس از امضای مسئولین مربوطه و تحویل آن به دانش آموختگان واجد شرایط دریافت مدرک

4-صدور دانشنامه و ارسال آن به سازمان مرکزی جهت ارزشیابی و تائید

6-صدور ریزنمرات جهت ترجمه و ارسال آن به سازمان مرکزی جهت تائید و تحویل آن به دانش آموخته

7-ثبت دانشنامه های تائیدشده در سیستم فارغ التحصیلان و بایگانی آنها و مدارک ارسالی به سازمان

8-تحویل دانشنامه به دانش آموخته واجد شرایط دریافت دانشنامه پس از استعلام از صندوق رفاه و امور شهریه با اخذ و ابطال گواهینامه موقت

9-پاسخگویی به استعلام های سازمان ها ، موسسات و دانشگاه ها و ارائه تائیدیه  تحصیلی و ریزنمرات

10-معرفی فارغ التحصیلان  مشمول طرح رشته های پیراپزشکی به سازمان طرح جهت گذراندن طرح

11-ثبت فرم فراغت از تحصیل برای فارغ التحصیلان رشته های پیراپزشکی جهت تائید معاونت علوم پزشکی

12-ثبت فرم مجوز صدور مدرک برای دانشجویان پیراپزشکی که طرح خود را گذرانده اند

13-اخذ تائیدیه از معاونت علوم پزشکی جهت صدور مدرک برای فارغ التحصیلانی که طرح گذرانده اند و یا غیرمشمول طرح می باشند

14-انجام امور مربوط به مدارک مفقودی دانش آموختگان و صدور مدرک المثنی

 

راهنمای مراجعه دانشجویان از طریق سایت

جهت پیگری صدور گواهینامه یا دانشنامه با مراجعه به سایت دانشگاه به آدرس www.marandiau.ac.ir و ورود به سامانه آموزش زیر شاخه فارغ التحصیلان را از قسمت امور دانشجویی انتخاب کرده و در صورت تایید شدن مدرک موردنظر آماده تحویل می باشد و یا با شماره تلفن های دانشگاه 42263444،42263555،42264065 داخلی 1262(اداره امور فارغ التحصیلان) تماس بگیرید.