اداره فارغ التحصیلان

صمد حاجی آقاعلیزاده
gra@marandiau.ac.ir
04142263555 داخلی1262
 راهنمای دانشجو
   

معرفی

مدارک لازم جهت تکمیل پرونده فراغت

مدارک لازم جهت صدور مدرک المثنی

مدارک لازم جهت درخواست ریزنمرات برای ترجمه